Liberty Forum Poland

Stowarzyszenie Liberty Forum Poland to młodzieżowa organizacja o profilu liberalnym. Działamy na rzecz Polski, w której ograniczone w swojej roli i praworządne państwo strzeże Twoich swobód i wolności.

O NAS

Wolność da się lubić

“Bardzo mało jest wymagane, by doprowadzić państwo do dobrobytu nawet z najniższego poziomu barbarzyństwa, mianowicie pokój, niskie podatki i tolerancyjne kierowanie sferą sprawiedliwości.” - Adam Smith

Zobacz nasze działania