Liberty Forum Poland

Stowarzyszenie Liberty Forum Poland to młodzieżowa organizacja o profilu liberalnym. Jesteśmy młodym zespołem z doświadczeniem w działalności w sektorze prywatnym, publicystyce, organizacjach pozarządowych i studenckich. Doświadczenie to chcemy wykorzystać w promocji idei wolnego rynku i społeczeństwa. A przy okazji pokazać, że wolność jest całkiem fajna i da się ją lubić.

O NAS

Wolność da się lubić

“Bardzo mało jest wymagane, by doprowadzić państwo do dobrobytu nawet z najniższego poziomu barbarzyństwa, mianowicie pokój, niskie podatki i tolerancyjne kierowanie sferą sprawiedliwości.” - Adam Smith

Zobacz nasze działania

Nasz Zarząd:


Jan Jankowiak

Piotr Oliński

Daniel Jensen