Stowarzyszenie Niskie Składki

Stowarzyszenie Niskie Składki

Stowarzyszenie Niskie Składki - polskie stowarzyszenie społeczno-polityczne o profilu liberalnym. Głównym celem stowarzyszenia jest propagowanie idei liberalizmu gospodarczego, decentralizacji władzy publicznej oraz wolności osobistej człowieka. Stowarzyszenie wspiera i promuje przedsiębiorczość, wolny handel oraz swobodny przepływ kapitału, towarów i ludzi. Działa również na rzecz aktywizacji społecznej obywateli w zakresie ich udziału w życiu społeczno - gospodarczym oraz samokształcenia.Wpisy na Blogu

Stowarzyszenie Niskie Składki